می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

پیمان نامه بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت

نویسنده: ...

اين کتاب با هدف کمک به تضمین قابل فهم بودن پیمان نامه حقوق افراد دارای معلولیت برای کودکان به زبانی ساده با همكاري كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران تهیه شده است.

مترجم: پریسا افتخار

تصویرگر: صنم کیوانی

سال انتشار: 1387

شمارگان: 3000 نسخه

قیمت: 1900 تومان

نوبت چاپ: دوم