می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

من هم می توانم

نویسنده:

این کتاب انواع معلولیت و طریقه برقراری ارتباط صحیح کودکان با افراد دارای معلولیت را به زبان ساده در قالب داستان و تصویر آموزش می دهد. این کتاب در یک طرح سراسری به عنوان کتاب آموزشی مهارت های اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی مدارس شهر تهران توزیع شده است.

نویسنده: ترانه میلادی

تصویرگر: یونس انصاری

نوبت چاپ: اول 1392

ناشر: انجمن باور

قیمت: 1700 تومان

با همکاری دفتر انتشارات و تکنولوژی کمک آموزشی