می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

ماجراهای کره اسب چوبی

نویسنده:

این کتاب ماجراهای کره اسبی  که از هنگام  تولد یک سم نداشته و با معلولیت بدنیا آمده را با زبانی شیرین و کودکانه روایت می کند .

نویسنده: معصومه آقاجانی

برگردان به انگلیسی: الهام رحمانی

تصویرگر: محمد مهرجو

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول