می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

اصول اولیه ی شیوه ی رفتار با افراد دارای معلولیت

شما به عنوان یک بزرگتر می بایست بدانید که با افراد دارای معلولیت که به عنوان، همکار، دوست، همسر یا همسایه در کنار شما حضور دارند چگونه می بایست رفتار کنید. از شما به عنوان والدین کودکان امروز که امیدهای فردای این سرزمین هستند انتظار می رود که شیوه برقراری ارتباط صحیح با سایر افراد جامعه را آموخته و به فرزندان خود نیز احترام به کرامت انسانی و درک تفاوت های فردی را بیاموزید.

چگونه با افراد دارای معلولیت برخورد کنیم؟!

اجازه ندهید ترس و تردید مانع ارتباط شما با فرد دارای معلولیت گردد!

ترس از ناآگاهی و کمبود دانش لازم جهت برخورد در ملاقات با فرد معلول باعث ایجاد اضطراب می شود.

یادمان باشد: فرد دارای معلولیت، دارای احساس است. بنابراین همان طور با او رفتار کنیم که دوست داریم با خودمان رفتار شود.

سعی کنید همیشه معلولیت فرد را نبینید. چنانچه فردی غیر طبیعی و متفاوت رفتار می کند، شما در برخورد، خودتان باشید و اجازه دهید منطق و دوستی موانع احتمالی را از میان بردارند.

 از پرسش سؤالات شخصی در مورد معلولیت فرد اجتناب کرده و اگر ضرورتی وجود دارد، محتاطانه و محترمانه سؤال مورد نظر را طرح نمایید. در صورتی که فرد تمایلی به پاسخگویی ندارد، به بحث در این ارتباط ادامه ندهید.

توجه نمایید که فرد دارای معلولیت ممکن است برای انجام کار یا بیان مسأله ای نیاز به زمان بیشتری نسبت افراد غیر معلول داشته باشد.

پیشنهاد کمک خود را مؤدبانه و صبورانه طرح نموده و تا زمان پذیرش آن توسط شخص صبر کنید. در مورد نحوه ی کمک حتماً به توضیحات فرد گوش کرده یا در صورت نیاز از او سؤال نمایید.

نگامی که درصدد برگزاری یک جلسه، ملاقات و…  هستید، امکاناتی که فرد دارای معلولیت نیاز دارد را فراهم کنید و چنانچه در این زمینه مانعی وجود دارد که قابل رفع نیست پیش از آمدن فرد، به او اطلاع دهید.

 به حق استفاده ی افراد دارای معلولیت از محل پارک ویژه ی ماشین، احترام بگذارید.

نوشتن یا سخن گفتن در مورد معلولیت…

فقط به هنگام ضرورت و در جای مناسب به معلولیت فرد، رجوع نمایید.

در سخن گفتن از ادبیاتی استفاده نمایید که به شخص، جدا از نوع معلولیت او اشاره کند. (مثلاً بهتر است بجای “معلول” از عبارت “فرد دارای معلولیت” استفاده کنیم).

واژگان زیر نباید در بافت مربوط به معلولیت به کار روند زیرا مفهوم منفی داشته و موجب القای حس ناتوانی به فرد می گردند:

علیل، محدود به ویلچر، ناقص، ناتوان، سالم، قربانی، فلج، رنجور از، بیمار

از واژگانی که نشان دهنده ی خاص بودن افراطی، شجاعت بی نهایت و یا اَبر انسان بودن افراد دارای معلولیت هستند، پرهیز کنید.

 منبع: www.ketabak.org