می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی برای مربیان خانه های کودک شهر تهران

“پروژه کارگاه های آموزشی و ترویج فرهنگ سازی با موضوع آشنایی با معلولیت” با هدف برابر سازی فرصت ها، آموزش حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی شهروندان دارای معلولیت و همچنین بسترسازی فرهنگی به منظور درک تفاوت ها و توانمندی های این افراد در جامعه تدوین شده و با مجوز اداره آموزش شهروندی شهرداری تهران توسط انجمن باور به اجرا در آمد. آشنایی مربیان خانه های کودک مستقر در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با مقوله آموزش تفاوت ها و درک توانمندی های فردی به کودکان با استفاده از بازی، اسباب بازی و شیوه های موثر و خلاقانه ی آموزشی، بستر فرهنگی مناسبی را برای بکارگیری ظرفیت های خلاق ذهنی کودکان در مورد مسائل اجتماعی و چگونگی تعامل صحیح با افرادی که دارای تفاوت های ظاهری بارز با سایرین هستند را موجب شده و زمینه ی مساعد پذیرش آگاهانه کودکان دارای معلولیت در میان همسالان خود، اجتماع و همچنین پذیرش کودکان دارای نیازهای ویژه در نظام آموزش عادی کشور ایران را فراهم خواهد اورد.

اجرای این پروژه به ما این امکان را داد که با استفاده از ظرفیت های فرهنگی آموزشی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران این طرح را بخوبی پیاده سازی و با ارزیابی کارشناسی به اجرای طرح در سطح ملی اقدام نمائیم. در نهایت با چندین ماه پیگیری و انجام مقدمات لازم، از مورخ: ۲۶ بهمن ماه الی ۹ اسفند ماه، ۱۰ کارگاه آموزشی برای ۴۱۶ نفر از مربیان خانه های کودک با همکاری “اداره آموزش شهروندی” برگزار گردید که گزارش تصویری آن در منوی گالری وب سایت می توانم قابل مشاهده می باشد.

موارد ذیل را به عنوان چهار اهداف اصلی برگزاری کارگاه می توان برشمرد:

  1. آشنایی مربیان خانه های کودک با انواع تفاوت ها و توانمندی های مختلف کودکان و همچنین انواع معلولیت.
  2. آموزش شیوه برقراری ارتباط صحیح کودکان با افراد دارای معلولیت با کمک شعر، قصه گویی و بازی های خلاقانه.
  3. آموزش شیوه های آموزشی موثر به کودکان برای درک بهتر تفاوت ها و احترام به کرامت انسانی افراد در جامعه.
  4. معرفی کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق معلولان و پیمان نامه حمایت از حقوق کودکان دارای معلولیت.