می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

کتاب من هم می توانم در دست دانش آموزان

9 آذر ماه جلسه ی مشترکی با حضور مسئولان پروژه من هم می توانم از انجمن باور، مسئولان دفتر نشر و تکنولوژی آموزشی و همچنین  نمایندگان توزیع نشریات در مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران در محل دفتر نشر برگزار گردید. این جلسه توجیهی به منظور بررسی چگونگی امر توزیع کتاب من هم می توانم در مدارس ابتدایی برگزار گردید و اعضا حاضر در جلسه  قول مساعد دادند تا در تمامی مراحل اجرای طرح با انجمن باور همکاری داشته باشند.

در همین خصوص هماهنگی جلسات توجیهی برای مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران در راستای اجرای  طرح  مذکور پیشنهاد شد و مقرر گردید به دعوت کارشناسان مناطق نماینده انجمن باور در جلسات دوره ای مدیران هر منطقه شرکت نماید.

گفتنی است از تمامی مراحل اجرای طرح مستندی در حال ساخت می باشد که امید داریم با تلاش همکارانمان بتوانیم این مستند را برای پخش از سیما آماده نمائیم.