می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

کارگاه آموزشی باور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسلام شهر

انجمن باور با هدف بسترسازی برای حضور کودکان دارای معلولیت در کنار دیگر کودکان، پروژه کارگاه های آموزشی کودکان را در دستور کار قرار داده است.
در پی برگزاری کارگاه های متعدد آموزش تفاوت های فردی و انواع معلولیت ها که برای مربیان خانه های کودک، کودکان مهدهای کودک و دانش آموزان مدارس شهر تهران توسط انجمن باور انجام شده است،شنبه ۱۴ آذرماه خانم ها میلادی و یاوری به نمایندگی از انجمن باور در کانون پرورشی کودکان و نوجوانان اسلامشهر دیداری با رئیس این کانون و مدیر صدا و سیمای این شهر داشتند تا برنامه ریزی در جهت همکاری در برگزاری و تدوین برنامه های فرهنگی آموزشی مشترک برای کودکان و نوجوانان این شهر داشته باشند.
با توجه به اعتقاد انجمن باور به کار گروهی، با دعوت خانم میلادی، نماینده ی ” موسسه خیریه کودکان فرشته اند” نیز در این جلسه حضور داشتند.
امیدواریم با هم افزایی توان علمی و اجرایی سازمان های مردم نهاد و تعریف پروژه های مشترک بتوانیم گام موثری در خصوص آموزش تفاوت ها به کودکان برداریم…
پس از جلسه هم اندیشی، نمایندگان باور کارگاه آموزشی “آشنایی با تفاوت های فردی و انواع معلولیت” را با استفاده از عروسک های دارای معلولیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسلامشهر، برای کودکان حاضر در این مرکز برگزار نموند.
پروژه کارگاه های آموزشی یاد شده در راستای برابرسازی فرصت ها و بسترسازی برای حضور کودکان دارای معلولیت در کنار سایر کودکان در مراکز فرهنگی،آموزشی و تفریحی می باشد.