می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

كارگاه آموزشي “من هم مي توانم” براي كودكان

از سال 1390 در راستای فرهنگ سازی اجتماعی از طریق آموزش مؤثر، انجمن باور اقدام به برگزاری مجموعه کارگاههای آموزشی برای کودکان با عنوان “من هم میتوانم” نموده است.

سال گذشته اولین جلسه از این کارگاه یک روزه برای مخاطبین 6 تا 8 سال، در محل دفتر انجمن باور برگزارشد و با استقبال خوبي از مراكز آموزشي كودكان روبرو شد. هدف از برگزاری این دوره کارگاههای آموزشی، ایجاد نگرش صحیح در کودکان درباره توانمندی افراد دارای معلولیت و شناخت دقیق آنها از پدیده معلولیت به منظور برقراری ارتباط شایسته آنان با افرادی که از لحاظ ظاهری با آنها متفاوتند، است.

اولین کارگاه از مجموعه كارگاه هاي ياد شده با نمایش انیمیشن کوتاه دنیای حشرات آغاز شد. در ادامه ترانه میلادی نویسنده آثار کودکان و مسئول واحد فرهنگي، هنري انجمن باور به عنوان مدرس این کارگاه آموزشی با روایت داستان “من هم میتوانم” به آموزش غیر مستقیم مجموعهای از اطلاعات مرتبط با انواع معلولیت، سمبل‌ها و علائم بینالمللی افراد دارای معلولیت این حوزه مانند، خط بریل، زبان اشاره، پلاک و تابلو خودرو معلولان و … نمود. در پایان به منظور ماندگاری آموزش مفاهیم یاد شده، کودکان به پرسشهای مدرس کارگاه پاسخ دادند.