می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

حرکت زیبای یک دانش آموز در مانور زلزله مدرسه

کاش در کودکی به ما می آموختند تفاوت چیز بدی نیست، ای کاش پدران، مادران یا آموزگاران به کودکان بیاموزند که آدمها با هم فرق دارند و توانایی هایشان نیز با هم متفاوت است. مهم این است که باور کنیم هیچ کودکی بدون توانایی نیست. سالهاست تلاش می کنیم برای درک تفاوت ها در جامعه… اگر بشود، اگر بگذارند، اگر شرایط را محیا کنند، اگر امکان برابر سازی فرصت ها، عادی سازی حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت در کنار سایر افراد جامعه فراهم آید، اگر مثل کودکان دلهایمان بزرگ باشد و مهربان، آن زمان است که انسانیت، محبت، عاطفه جایی برای خودنمایی خواهد یافت.

حرکت خودجوش و زیبای یک دانش آموز در مانور زلزله، درس بزرگی به بزرگترهای این شهر…

وقتی که دید دوستش نمی تواند به زیر میز برود صندلی اش را برداشت و به روی دسته ویلچر قرار داد

تعریفی زیباتری از این صحنه برای دوستی سراغ دارید؟؟