می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

اخبار جشنواره من هم می توانم آذر ماه 1392

شنبه 17 آذر ماه نشست توجیهی پیرامون “طرح من هم می توانم” با حضور دبیر جشنواره من هم می توانم خانم میلادی،  نماینده دفتر نشر و تکنولوژی آموزشی و نماینده اموزش و پرورش منطقه ، 5 در مدرسه دخترانه امام جعفر صادق  با حضور مدیریت و آموزگاران پایه سوم ابتدایی این دبستان برگزار شد. پس از نشست هماهنگی کتاب من هم می توانم  در میان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی توسط دبیر جشنواره توزیع و در مورد محتوای کتاب با دانش آموزان گفتگوی صمیمانه ای انجام شد.

دوشنبه 18 آذر ماه نشست توجیهی پیرامون “طرح من هم می توانم” با حضور دبیر جشنواره من هم می توانم خانم میلادی برای بیش از 50 نفر از رابطین پژوهشی در محل پژوهش سرای اندیشه واقع در مجتمع آموزشی شریعتی منطقه 16 برگزار شد. همچنین سه شنبه 19 آذر ماه جلسه مشابهی برای مدیران مدارس ابتدایی منطقه 4 آموزش و پرورش در مرکز آموزش نیروی انسانی باقر العلوم برگزار شد.

دوشنبه 25 آذر ماه نیز  نشست توجیهی پیرامون “طرح من هم می توانم” با حضور دبیر جشنواره برای مدیران مدارس ابتدایی منطقه 5 در محل دبستان دخترانه امام جعفر صادق برگزار گردید. در این نشست ها خانم میلادی توضیحاتی را در خصوص لزوم اجرای طرح من هم می توانم در مدارس و محتوای کتاب، شیوه توزیع و جمع آوری پاسخنامه ها و همچنین روند برگزاری جشنوره پایانی ارائه دادند.

 دوشنبه 25 آذر ماه همچنین پس از نشست هماهنگی جداگانه با مدیریت و آموزگاران پایه ابتدایی مدرسه دخترانه هاشمی نژاد، مدرسه پسرانه امام حسن عسگری و دبستان استثنایی امام علی، کتاب من هم می توانم توسط خانم میلادی دبیر جشنواره در میان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی این مدارس توزیع و در مورد محتوای کتاب با دانش آموزان گفتگوی صمیمانه ای انجام شد.

 سه شنبه 26 آذر ماه جلسه هماهنگی و توجیه مدیران مدارس استثنایی با حضور معاونت رئیس سازمان استثنایی شهر تهران و کارشناسان مربوطه در محل این سازمان برگزار شد. در این جلسه خانم میلادی در خصوص چگونگی توزیع کتاب در میان (دانش آموزان با معلولیت های حسی- حرکتی) مقطع سوم ابتدایی و جمع آوری پاسخنامه ها در مهلت زمانی معین شده و همچنین لزوم الگو سازی با هدف ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس برای دانش اموزان در این مدارس توضیحاتی را به حاضرین در جلسه ارائه نمودند.

پس از توزیع کتاب در مدارس سوم ابتدایی شهر تهران و اتمام مهلت تایین شده برای جمع آوری پاسخ نامه ها، با هماهنگی انجام شده با دفتر نشر و تکنولوژی آموزشی در آخرین هفته از آذر ماه تمامی پاسخنامه ها توسط نمایندگان آموزش و پرورش در مناطق جمع آوری و به دفتر انجمن ارسال گردید. همراه پاسخنامه ها تعداد زیادی کاردستی و انشاء با موضوع جشنواره نیز توسط برخی مدارس برای دبیرخانه ارسال شده است که دیدن و خواندنشان ما را به این باور و یقین رسانید که تلاش سودمندی به انجام رسیده و خستگی مان از بین رفت چرا که کودکان با زبان ساده، صمیمی و صادق خود گفته بودند که پیام جشنواره ما را دریافت نمودند.