می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

آموزش و آگاهی سازی در مورد معلولیت

تعهد کمک به معلولین در توفیق هر چه بیشتر و شرکت در تمام ابعاد جامعه ی آمریکا، به روشنی شامل نقش مربیان، درمان گران و حامیان و امدادرسانان افراد معلول هم می شود . اما برای تمام دیگر افراد جامعه هم این مسئولیت وجود دارد که معلولیت را شناخته و راه های کمک به افراد دارای معلولیت را بیاموزند.

از زمان به اجرا درآمدن قانون تحصیل افراد معلول IDEA، مدارس هر چه بیشتر برنامه هایی ارائه می دهند که موجب حضور تمام وقت یا پاره وقت کودکان معلول در کلاس های عادی می گردد. کودکان معلول و غیر معلول در کنارهم کار و بازی می کنند و دوستی هایی میان آن ها شکل می گیرد که هر دو از آن بهره مند می شوند. مربیان دریافته اند که با وجود این که کودکان پذیرای همه کس هستند، اما باز چیزهایی هست که با کمک بزرگ تر ها می تواند به آسودگی منجر به درک متقابل و احترام شود که این روابط را ممکن می سازد.

گروه هایی هستند که مطالبی برای تدریس جمع آوری کرده اند که می تواند برای مربیان و مددکاران در جهت آموزش به کودکان در مورد مشکلات معلولین کمک باشد. یکی از منابعی که این برنامه ها را توضیح می دهد و اطلاعات ارتباطی در اختیار می گذارد، در  http://www.nichcy.org/pubs/bibliog/bib13txt.htm  قابل دسترسی است.

این برنامه شامل گروه هایی است مانند ” کیدزآن دبلاک” که برای توضیح در مورد معلولیت و ارائه تفاوت های پزشکی و تحصیلی و مسائل اجتماعی، از عروسک هایی به اندازه طبیعی انسان استفاده می کند؛ و برنامه هایی مثل ” نیو فرندز کوریکولوم” که عروسک هایی را برای شبیه سازی بعضی موقعیت ها و بحث درباره آن ها، مورد استفاده قرار می دهد. برنامه های تعاملی، با استفاده از چشم بند، به کودکان می آموزد که فقدان بعضی توانایی ها را تجربه کنند. بستن بند کفش در حالی که دو جوراب را به دست کرده اند تا قدرت عمل انگشتان را کاهش دهد، و زبان نشانه ها در بسیاری مدارس، و نه فقط مدارس ناشنوایان استفاده می شود.

یا خوردن غذا با چشم بند باعث می شود که کودکان نسبت به همکلاسی های معلول خود حس همدردی کنند. وقتی آن ها درک می کنند که با چشم بند راه رفتن چه حسی دارد، بهتر می توانند به دوست یا همکلاسی معلول خود کمک کنند.به تارنمای ” کیدز آن دبلاک” مراجعه کنید: http://www.kotb.com

مدارس آمریکا و سازمان های جوانان این گونه چیز ها را فرا می گیرند چون غالب آمریکایی ها بر این باورند که درک مشکلات دیگران و بهترین راه کمک به آن ها ، بخشی از وظیفه یک شهروند نمونه است، و با آموختن دیگر دروس اجتماعی و یا مدنی فرقی ندارد، و تنها برای کودکان مفید نیست. شرکت ها و سازمان ها نیز برای کمک به کارمندان خود در رابطه با درک همکاران یا مشتری هایی که دچار نوعی معلولیت می باشند، برنامه هایی دارند.