می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

قهرمان تير و كمان

ایلیا از اعضا رسمی هیئت تیر و کمان استان همدان است او موفق به کسب عنوان کوچکترین کماندار غرب کشور در مسابقات آزاد تیر و کمان غرب کشور شد و لوح سپاس خودش را با امضای مدیر تربیت بدنی و رئیس هیئت تیر و کمان رو دریافت کرد .این اولین قدم برای قهرمانی جهان ایشونه .البته این کماندار کوچک مورد توجه و تشویق کماندارهای بزرگتر هم قرار گرفته و اساتید عزیزی چون مجید میررحیمی و نورمحمد بیگ هم افتخار دادند و با این کماندار عکس یادگاری گرفتند.

شما هم میتوانید به قهرمان کوچک مورد علاقه خود ستاره بدهید
با تشکر از امتیازدهی شما