می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

نازنین سمیعی

سایت جالبی واقعا جای تبریک داره … من مادر یک کودک ناشنوا هستم و خوشحالم که نیازهای این گروه از کودکان هم در فضای مجازی ایران مورد توجه قرار گرفته … موفق باشید