می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

داوود ارجمند

کاری که کردید بسیار ارزشمند و پسندیده بوده من خبرش رو در پرتال مدارس خوندم و اخبار جشنواره رو هم در سایت خودتون پیگیری کردم. امیدوارم بتوانید پروژه هایی از این دست رو در شهرهای دیگر هم اجرا کنید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.