می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

ثریا شیبانی

کودکان حتما باید با شیوه رفتار با همسن و سال های خودشون که با اونها متفاوت هستند آشنا بشوند کاری که می کنید بسیار ارزشمند و قابل تقدیر. موفق باشید