می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

ati

به کسایی که تو جامعه ناتوانی جسمی.ذهنی و… دارند بیشتر توجه بشه تا اونا هم از زندگی لذت ببرن… مادر من مدیر مدرسه استثناییه ما هممون این بچه ها میشناسیم و دوست داریم و دلمون میخواد مثه بقیه ی بچه ها از زندگی سهم ببرن.