می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

هستي

من ناشنوا هستم آرزو دارم يه دستگاهي اختراع بشه كه بچه هايي مثل من بتونند باهاش ساز بزنن و موسيقي رو حس كنند شايدم بعدها يه درماني براي ناشنواها پيدا بشه كه ديگه نياز به اختراع دستگاه اينطوري نباشه