می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

میدیا کیاست

“من از بچگی دست هام نمک نداشتن،هیچکس نمک گیرش نمی شد.آرزو دارم که روزی، دست هام نمک داشته باشن. “