می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

محمد صدرا ارشدی مقدم

سلام من آرزو دارم همه ی معلولان همیشه خوب باشند. کنار مدرسه ما یک مدرسه ی معلولان است . وقتی من آن ها را می بینم ناراحت می شوم و برایشان آرزوی سلامتی می کنم .