می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

عطیه

با سلام دوست دارم خدا به همه ی معلولان کمک کند و یک خواهر داشته باشم چون تنهام من با کارهای خوبم و چادر سرکردنم و نماز خواندنم خدا را خوشحال بکنم و از شما متشکرم که این کتاب را به مدرسه ی شهید تند گویان منطقه 14 داده اید