می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

عرفان اسماعیلی

آرزوی من اینه که بتونم یک رباتی اختراع کنم که بتونه هر زمانی که دزد میخواد ماشین مامانمو بدزده دستگیرش کنه آخه چون ما پارکینگ نداریم مامانم ماشینشو دم در پارک می کنه و تا حالا دزد 4 بار وسایل و باتری ماشینو برده و مامانم از این اتفاق ناراحت میشه و من دوست ندارم هیچ وقت ناراحتی مامانمو ببینم