می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

سینا عابد

من الان زبان های عربی _ ژاپنی _ ترکی استانبولی رااز بر هستم _ وارزو دارم 8 زبان دیگر هم بلد شوم اما این چهارمین ارزوی من است اولین ارزوی من این است همه ی مریض های جهان شفا پیدا کنند – ومادر عزیز ومهربان من (که بهترین مادر دنیا است ) شفا پیدا کند (معلولیت) دومین ارزوی من خداوند عاقبت همه ما را بخیر کند سومین ارزوی من این است من وبرادرم دردرسهایمان موفق شویم و همه ی انسان ها سالم و عمری با عزت داشته باشند و خداوند بزرگ همه ی انسان هارا به ارزوهایشان برساند و پنجمین ارزوی من این است در استانبول زندگی کنم