می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

سیما طلوعی

خواهر کوچولوی من که تازه بدنیا اومده معلولیت داره آرزو میکنم  از این بابت هیچ وقت غصه نخوره و من بتونم همیشه کنارش باشم.