می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

الیکا وکیل زاده

من آرزو می کنم که افرادی که معلولیت دارند خوب بشن و آرزو می کنم مامان و بابام از من راضی باشند