می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

اریانا صبوری

آرزو میکنم تمام کودکان معلول بتونند در آینده خودشون رو به کسانی که اونها رو زیر سوال می بردن ثابت کنند.