می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران می توانم اولین سایت سرگرمی آموزش کودک با هدف فرهنگسازی اجتماعی در ایران

به سایت می‌توانم خوش آمدید!

بچه‌های خوب ایران در این سایت می‌توانید درباره دوستانی که با شما متفاوتند چیزهای جدید یاد بگیرید. بعضی از بچه‌ها نابینا یا ناشنوا هستند یا اینکه نمی‌توانند راه بروند یا تند بدوند اما خیلی کارها هست که می‌توانند بخوبی یا حتی بهتر از دیگران انجام دهند. اینکه آدمها با هم متفاوت هستند چیز بدی نیست. ما باید یاد بگیریم دوستانمان را همانطور که هستند دوست داشته باشیم.

فروشگاه آرشیو

من هم می توانم